Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Służba Zawodowa
 

 


Podaję terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie.

2015 rok
kwiecień kwiecień maj czerwiec czerwiec wrzesień październik listopad grudzień
14 28 12 9 23 8 13 10 8

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


 Informuję, że w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 8:00 w JW 2423 z Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I- rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje;

 • etap II- sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie)

Dodatkowe informacje pod nr tel. 261 165 204.


Informuję, że w JW 3928 Przemyślu w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach:

- 38T64, 34T64, 20B71, 30A62, 20B69, 54D61.


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.
W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 3411 w Grójcu odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Poniżej wykaz wakujących stanowisk służbowych w 1 Ośrodku Radioelektronicznym. Kwalifikacje odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

STANOWISKA OFICERSKIE

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Oficer ppor./ por. Grójec
2. Oficer ppor./ por. Grójec
3. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
4. Oficer ppor./ por. Grójec
5. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
6. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
7. Oficer operacyjny por./ kpt. Grójec
8. Szef zespołu por./ kpt. Grójec
9. Szef zespołu por./ kpt. Lidzbark

 STANOWISKA PODOFICERSKIE

 

Lp. Nazwa Stanowiska STE: Garnizon
1. Starszy kancelista sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
2. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
3. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
4. Podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
5. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
6. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
7. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
8. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
9. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
10. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
11. Młodszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
12. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
13. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
14. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
15. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
16. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
17. Podoficer namierzania sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
18. Starszy podoficer sztabowy sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
19. Młodszy podoficer sztabowy chor./ st. chor./ st. chor. szt. Grójec
20. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Mrzeżyno
21. Dowódca plutonu chor./ st. chor./ st. chor. szt. Przemyśl
22. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Grójec
23. Technik - starszy radiooperator sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
24. Technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Zamość
25. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Węgorzewo
26. Dowódca stacji sierż./ st. sierż./ mł. chor. Rzucewo
27. Starszy technik sierż./ st. sierż./ mł. chor. Roskosz
28. Starszy technik - kierowca sierż./ st. sierż./ mł. chor. Suwałki


Informuję, że w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 8:00 w JW 1749 w Szczecinie odbędą się w kwalifikacje z wychowania fizycznego żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych do zawodowej służby wojskowej.

Kandydaci zobowiązani są posiadać przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do wysiłku fizycznego,
 • ubiór sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

 


Informuję, że w dniu 27.01.2015 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą z podpisanym kontraktem w ramach NSR i odbytym (przynajmniej jeden dzień) ćwiczeniem rotacyjnym.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 9:00. Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

- strój sportowy,

- dowód osobisty (książeczkę wojskową)

- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Preferowane specjalności wojskowe; kierowca kategorii "C" i "C+E", zwiadowca.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


 

WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.


Lp. Jednostka wojskowa Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień etatowy SW-1/ SW-2 Uwagi
1. JW 1551 Sieradz Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT. 38A01 pośw. bezp. TAJNE
2. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja szkolenia POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
3. JW 2286 Opole Oficer sekcji Sekcja operacyjna (S-3) POR./ KPT. 28B01/ 99Z99 pośw. bezp. TAJNE
4. JW 2286 Opole Samodzielny technik Sekcja operacyjna (S-3) PDF. 36A21/ 34A21 pośw. bezp. TAJNE
5. JW 2286 Opole Starszy kancelista Kancelaria tajna PDF. 54D24/ 99Z99 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
6. JW 2286 Opole Szef sekcji- oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT. 28B02 pośw. bezp. ŚCIŚLE TAJNE
7. JW 6021 Warszawa Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT. 40A01  


W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w JW 2423 w Żaganiu w dniu 09.12.2014 r. o godz. 8:00 odbędą się w kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

 • dowódca kompanii STW: por./ kpt.
 • dowódca plutonu STW: ppor./ por.
 • dowódca załogi STW: kpr./ st. kpr./ plut.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informujemy, że 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 18 listopada 2014 r. odbywać się będą kwalifikacje wstępne do zawodowej służby wojskowej - dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą udać się:

 • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych). Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.12bz.wp.mil.pl


WYKAZ

stanowisk służbowych, na które mogą być powoływani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy

w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych na dzień: 30.09.2014 r.

Lp. Nazwa stanowiska Nazwa komórki Stopień
1. Dowódca kompanii Kompania zaopatrzenia POR./ KPT.
2. Szef Sekacji - oficer bezpieczeństwa Sekcja bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki POR./ KPT.
3. Kierownik ambulatorium Ambulatorium POR./ KPT.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 17 i 24 września 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 06 i 20 sierpnia 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.Informuję, że w dniu 02 i 09 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


Informuję, że w dniu 03 lipca 2014 r. od godz. 8:00 w JW 4390 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.

Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności,
 • dowód osobisty,
 • strój sportowy.

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.


34 WOG w Rzeszowie posiada wakujące stanowisko służbowe w służbie zawodowej dla żołnierza w korpusie oficerskim:

 • Kierownik ambulatorium - lekarz - stopień etatowy - kpt.
 • Główny księgowy - stopień etatowy - mjr
 • Oficer sekcji GBiMob
 • Szef służby czołgowo-samochodowej - por.kpt.
 • Szef służby łączności i informatyki - por./kpt.
 • Szef służby sprzętu inż. - sap. i OPBMR por./kpt.
 • Kieronik ambulatorium por./kpt.

Kandydatem może być oficer służby czynnej oficer NSR, oraz żołnierz rezerwy.


Wykaz wolnych stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)

UWAGA:

 1. Poz. 1 - JW 1551 Sieradz
 2. Poz. 2 - 9 JW 1245 Wrocław

W przypadku zainteresowania w/w informacją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

POR./KPT.

2.

Młodszy kierowca - elektromechanik

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.

3.

Kierowca - radiotelefonista

Drużyna Zabezpieczenia

SZER./ ST. SZER.

4.

Kierowca - elektromechanik

Węzeł teleinformatyczny

SZER./ ST. SZER.

5.

Młodszy monter

Drużyna kablowa

SZER./ ST. SZER.

6.

Młodszy mechanik

Drużyna remontowa

SZER./ ST. SZER.

7.

Młodszy kierowca - obsługa

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

8.

Kierowca

Drużyna zaopatrzenia

SZER./ ST. SZER.

9.

Młodszy radiooperator

Obsługa radiostacji

SZER./ ST. SZER.


Przedstawiam wykaz stanowisk służbowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wykaz stanowisk służbowych

Lp.

Nazwa stanowiska

Nazwa komórki

Stopień etatowy stanowiska

1.

Dowódca kompanii

Kompania dowodzenia

KPT.

2.

Dowódca plutonu

Pluton transmisji i komunikacji

PPOR.

3.

Dowódca kompanii

Kompania zaopatrzenia

KPT.

4.

Kierownik gabinetów

Ambulatorium - PZOZ

KPT.

 


Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 batalion dowodzenia) ul. Ułanów 43 odbędą się w 2014 roku kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

w korpusie szeregowych zawodowych:

 • 8 września 2014 r. godz. 8.30
 • 27 października 2014 r. 8.30

Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt z WKU Jarosław ul. Głęboka 4.


Informuje, że w 34 WOG Rzeszów,  ul. Krawkowaska 11B, jest wolny wakat kierownika ambulatorium 34 WOG. Kandydat może być oficerem służby czynnej oraz oficerem NSR. 


Informuję, że w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, odbędą się  w 2014 roku kwalifikacje na wolne stanowiska w korpusu szeregowych zawodowych:

 • 17 września - godz. 8.00
 • 15 października - godz. 8.00
 • 12 listpada - godz. 8.00
 • 10 grudnia - godz. 8.00

Informuje, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 07 stycznia 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy - żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; - żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu.); Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania). Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl

Informuję, że w miesiącu lutym kwalifikacje odbędą się tylko 3 lutego, a w miesiącu marcu będą wstrzymane tylko w korpusie szeregowych zawodowych. Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerskim i oficerskim będą się odbywać w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

 


 Żołnierze rezerwy powinni posiadać :

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystapienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy,książeczka wojskowa,dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (rozmowa kwalifikacyjna).