Strona Główna Strona Główna
WKU Jarosław

Służba Przygotowawcza NSR Służba Zawodowa


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Zawiaduje na terenie 4 powiatów - jarosławskiego,przemyskiego, przeworskiego oraz lubaczowskiego.

WKU Jarosław wchodzi w podporządkowanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów i jest odpowiedzialna za realizację zadań wynikających. z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych, formacji OC, a także związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi.

KOMENDANT WKU - ppłk Tadeusz HOMA

RZECZNIK PRASOWY WKU - p. Witold ROGALA

WYDZIAŁ PMiAR - mjr Robert KUCA
szef wydziału oraz  z-ca Komendanta

WYDZIAŁ REKRUTACJI- mjr Jarosław OLESZKO
szef wydziału

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ulicy Głębokiej 4 w Jarosławiu.